/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */ UCCI | dự án phát triển giao thông xanh, ucci - ban quản lý đầu tư xây dưng công trình giao thông đô thị thành phố, xe buýt nhanh BRT
UCCI | dự án phát triển giao thông xanh, ucci - ban quản lý đầu tư xây dưng công trình giao thông đô thị thành phố, xe buýt nhanh BRT
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố xây dựng hệ thống xe buýt nhanh BRT trong khuôn khổ dự án phát triển giao thông xanh thành phố hồ chí minh
BRT, xe buýt nhanh, giao thông xanh, green transport, ucci, ban quản lý đầu tư xây dựng, giao thông đô thị, thành phố hồ chí minh, giao thông công cộng, khối lượng lớn.
17704
page-template-default,page,page-id-17704,page-parent,page-child,parent-pageid-12213,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Dự án Giao thông xanh

Lãnh đạo Ban QLDA Phát triển Giao thông xanh

Ông Lương Minh Phúc

Giám đốc

Email:

luongminhphuc@gmail.com

lmphuc.ucci@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Ngọc Tiên

Lãnh đạo phụ trách dự án

Email:

tienfosco@gmail.com

nntien.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Hà Quốc Linh

Phó Giám đốc

Email:

haquoclinh@gmail.com

hqlinh.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Trần Thanh Bình

Phó Giám đốc

Email:

thanhbinh_lnk@yahoo.com

nttbinh.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Trần Quân

Phó Giám đốc

Email:

tranquan153@gmail.com

tquan.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Đoàn Trung Kiên

Phó Giám đốc

Email:

dtkienkt@gmail.com

dtkien.ucci@tphcm.gov.vn

Cán bộ Ban QLDA Phát triển Giao thông xanh

Bà Phan Ngọc Lan 

Chuyên viên

Email:

phanlan1984@yahoo.com

pnlan.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Lê Tạ Phú Quý

Chuyên viên

Email:

letaphuquy@gmail.com

ltpquy.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Thanh Nghị 

Chuyên viên

Email:

nguyenthanhnghi.1982@gmail.com

ntnghi.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Hoàng Nguyễn Bảo Long

Chuyên viên

Email:

baolong2107@gmail.com

hnblong.ucci@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Đình Bạch Yến

Chuyên viên (văn thư phòng)

Email:

dinhbachyen@yahoo.com

ndbyen.ucci@tphcm.gov.vn

Bà Trương Thị Bích Huyền

Chuyên viên

Email:

truonghuyenvn@gmail.com

ttbhuyen.ucci@tphcm.gov.vn

Bà Hà Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Email:

htthien.ucci@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Chuyên viên (văn thư phòng)

Email:

ntthanh.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Lê Đăng Hoàn

Chuyên viên

Email:

ldhoan.ucci@tphcm.gov.vn

Chức năng

Thừa hành chức năng của Ban Giao thông – Đô thị làm nhiệm vụ quản lý dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh và Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (PPTAF) và các dự án được giao khác từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực hiện và kết thúc dự án đưa vào sử dụng, bảo hành, thanh quyết toán theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện các công tác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án.
 • Chủ trì công tác lập đề cương, dự toán chi phí các gói thầu của Dự án để trình Phòng Kỹ thuật – Chất lượng thẩm định trình duyệt.
 • Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, khối lượng, môi trường, an toàn lao động dự án Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh và các dự án được giao khác theo nội dung Hợp đồng và quy định của Nhà nước và Ngân hàng Thế giới.
 • Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, tổ chức theo dõi, đánh giá kế hoạch thực hiện dự án Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh cùng các dự án được giao khác và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án từ giai đoạn thực hiện dự án đến kết thúc dự án đưa vào sử dụng, bảo hành và thanh quyết toán theo quy định.
 • Theo dõi, kiểm tra thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, chất lượng, đề xuất tạm ứng, thanh toán cho các Nhà thầu trên cơ sở đánh giá của Tư vấn về khối lượng, chất lượng và các nội dung khác quy định tại Hợp đồng.
 • Thừa hành chức năng Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện nghiệm thu các hạng mục công trình theo quy định.
 • Xem xét kiểm tra phê duyệt thông qua bản vẽ thi công theo chức năng Ban Giao thông – Đô thị.
 • Kiểm tra, xác nhận khối lượng thực hiện của Nhà thầu trong các bảng kê, yêu cầu thanh toán tạm hàng tháng và hồ sơ quyết toán do Tư vấn đánh giá trình Ban Giao thông – Đô thị.
 • Kiểm tra theo dõi đánh giá hoạt động và nhân sự của Tư vấn, báo cáo đề xuất Ban Lãnh đạo phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán, quản lý Hợp đồng Tư vấn.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết về quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của các Nhà thầu, Tư vấn tuân thủ các yêu cầu, quy định về kỹ thuật, chất lượng, tài chính, môi trường, an toàn và đảm bảo tính hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Chủ trì công tác lập đề cương, dự toán chi phí tư vấn, chi phí hạng mục phát sinh trong các dự án do Ban QLDA đang thực hiện để trình Phòng Kỹ thuật – Chất lượng thẩm định trình duyệt.
 • Thực hiện công tác chuẩn bị, thu thập hồ sơ quản lý chất lượng để chuyển giao Phòng Kỹ thuật – Chất lượng phục vụ công tác bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành và các cơ quan chức năng.
 • Được phép thay mặt Ban Lãnh đạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (bao gồm công trình tiện ích).
 • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về việc kiểm tra đánh giá năng lực, điều kiện và đề xuất Ban Lãnh đạo phê duyệt chấp thuận Nhà thầu phụ tham gia vào dự án Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh và các dự án khác khi được giao quản lý.
 • Thực hiện các công tác khác do Trưởng Ban giao.

Liên hệ:

Ban QLDA Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 6, Tòa nhà 216 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 39 301 224

Video clip Sài Gòn BRT

Tổng quan dự án Phát triển Giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh

– UCCI là chủ đầu tư, quản lý dự án

– Phạm vi của dự án: Hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông Tây cũ) – TP Hồ Chí Minh

   + Điểm đầu tuyến: Vòng xoay An Lạc

   + Điểm cuối tuyển: Nút giao Cát Lái – Xa Lộ Hà Nội

– Chiều dài toàn tuyến: 23 km

– Tổng vốn dự án: 137,45 triệu USD , trong đó vốn vay từ Ngân hàng Thế giới là 124 triệu USD, vốn đối ứng là 13,45 triệu USD.

– Tình trạng dự án: Thiết kế chi tiết.

– Các khu vực tuyến BRT đi qua: các quận Bình Chánh, Bình Tân, 6, 5, 1, và 2

Hợp phần 1: Xây dựng và vận hành tuyến BRT đầu tiên

Hợp phần này cấp vốn xây dựng một tuyến BRT trên đại lộ Võ Văn Kiệt-Mai Chí Thọ với tổng chiều dài dự kiến là 23 km, theo hướng phát triển giao thông bền vững. Dự án tích hợp đầu tư:

– Cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng đường bộ trên đại lộ Võ Văn Kiệt-Mai Chí Thọ;

– Xây dựng cơ sở hạ tầng BRT: depot, trạm đầu cuối, trạm dừng, bãi đậu xe máy và xe đạp,…;

– Mua xe buýt có thiết kế đặc biệt sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường CNG;

– Xây dựng các hệ thống giao thông thông minh (ITS) bao gồm các hệ thống quản lý giao thông tiên tiếng (như tín hiệu giao thông thông minh, cameras) và hệ thống quán lý vận hành xe buýt tiên tiến (như hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị thông tin liên lạc);

– Bổ sung cơ sở hạ tầng giao thông không động cơ để tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ BRT, chẳng hạn như cầu đi bồ và hầm, làn xe đạp, nâng cấp lối đi bộ, cũng như các không gian công cộng như công viên, quảng trường và cảnh quan khu vực.

Hợp phần 2: Tăng cường thể chế và năng lực

Hợp phần này cấp vốn cho các hoạt động xây dựng năng lực và tăng cường thể chế để thực hiện thành công tuyến BRT. Trong phạm vi rộng hơn, cải thiện quy hoạch phát triển đô thị và giao thông tại TP Hồ Chí Minh. Hợp phần này sẽ gồm:

– Các chương trình đào tạo cho UCCI, MOCPT, DOT, TUPWS và các cơ quan có liên quan khác về quản lý dự án, quy hoạch giao thông đô thị và vận hành giao thông công cộng;

– Chiến lược hỗ trợ công tác vận hành truyến BRT do các chuyên gia kỹ thuật thực hiện;

– Nghiên cứu tiền khả thi về tích hợp (vé, vận hành, cơ sở vật chất) của tuyến BRT với các dịch vụ xe buýt khác trong thành phố và các tuyến MRT trong tương lại;

– Nghiên cứu tổng thể tính khả thi thành lập một Trung tâm điều khiển giao thông công cộng;

– Đưa ra các hướng dẫn về chính sách phát triển theo định hướng giao thông công cộng dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt-Mai Chí Thọ;

– Nghiên cứ tiền khả thi cơ hội hợp tác công tư và cơ chế tài chỉnh bổ sung phục vụ cho việc mở rộng hệ thống BRT/MRT và xây dựng các tiện ích bổ sung;

– Phân tích tiền khả thi bổ sung các tuyến BRT và phát triển đầu tư tiếp sau đó.

Nhận diện thương hiệu

Slogan: 

Sài Gòn BRT

ĐI VUI – VỀ THÍCH