/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */ UCCI | Dự án Môi trường nước I
UCCI | Dự án Môi trường nước I
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. UCCI là đơn vị trực thuộc UBND TPHCM, có chức năng quản lý, đầu tư và xây dựng các công trình lớn của thành phố về lĩnh vực công trình giao thông, giao thông công cộng và cải thiện môi trường.
17642
page-template-default,page,page-id-17642,page-child,parent-pageid-12213,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Dự án Môi trường nước I

Lãnh đạo Ban QLDA cải thiện môi trường nước – giai đoạn 1

Ông Hồng Nguyễn Phi Anh

Giám đốc

Email:

hnpanh.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Trần Hữu Quốc Vi

Phó giám đốc

Email:

thqvi.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Vũ Văn Bình

Phó giám đốc

Email:

vvbinh.ucci@tphcm.gov.vn

Cán bộ Ban QLDA

Nguyễn Mạnh ĐứcChuyên viênnmduc.ucci@tphcm.gov.vn
Mai Minh NguyệtChuyên viênmmnguyet.ucci@tphcm.gov.vn
Phạm Quang HảiChuyên viênpqhai.ucci@tphcm.gov.vn
Phạm Thị Phương QuyênChuyên viên (văn thư phòng)ptpquyen.ucci@tphcm.gov.vn
Trần Quang HiệpChuyên viêntqhiep.ucci@tphcm.gov.vn

Chức năng

Thừa hành chức năng của Ban Giao thông – Đô thị làm nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 từ giai đoạn thực hiện đầu tư đến kết thúc dự án đưa vào sử dụng, bảo hành và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, khối lượng, môi trường, an toàn lao động dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 theo nội dung hợp đồng và quy định của Nhà nước.
– Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết và tổ chức theo dõi, đánh giá kế hoạch thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án Cải thiện Môi trường nước giai đoạn 1 từ giai đoạn thực hiện dự án đến kết thúc dự án đưa vào sử dụng, bảo hành và thanh quyết toán theo quy định.
– Theo dõi, kiểm tra thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, chất lượng, đề xuất tạm ứng, thanh toán cho các Nhà thầu trên cơ sở đánh giá của Tư vấn về khối lượng, chất lượng và các nội dung khác quy định tại hợp đồng.
– Thừa hành chức năng chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện nghiệm thu các hạng mục công trình theo quy định.
– Xem xét thẩm tra phê duyệt thông qua bản vẽ thi công theo chức năng Ban Giao thông – Đô thị.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết về quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của các Nhà thầu, Tư vấn nhằm đảm bảo mọi hoạt động của các Nhà thầu, Tư vấn đều tuân thủ các yêu cầu, quy định về kỹ thuật, chất lượng, tài chính, môi trường, an toàn và đảm bảo tính hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện dự án.
– Chủ trì công tác lập dự toán chi phí tư vấn, chi phí hạng mục phát sinh trong các dự án do Ban QLDA đang thực hiện để trình Phòng Kỹ thuật – Chất lượng thẩm định trình duyệt.
– Thực hiện công tác chuẩn bị, thu thập hồ sơ quản lý chất lượng để chuyển giao Phòng Kỹ thuật – Chất lượng phục vụ công tác bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành và các cơ quan chức năng.
– Được phép thay mặt Ban Lãnh đạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (bao gồm công trình tiện ích).
– Kiểm tra, xác nhận khối lượng thực hiện của Nhà thầu trong các bảng kê, yêu cầu thanh toán tạm hàng tháng và hồ sơ quyết toán do Tư vấn đánh giá trình Ban Giao thông – Đô thị.
– Kiểm tra theo dõi đánh giá hoạt động và nhân sự của Tư vấn, báo cáo đề xuất Ban Lãnh đạo phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán, quản lý hợp đồng Tư vấn.
– Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về việc thẩm tra đánh giá năng lực, điều kiện và đề xuất Ban Lãnh đạo phê duyệt chấp thuận nhà thầu phụ tham gia vào các dự án Cải thiện Môi trường nước giai đoạn 1.
– Thực hiện các công tác khác do Trưởng Ban giao.

Video clip dự án cải thiện môi trường nước – giai đoạn 1.

Thông tin cơ bản về dự án Cải thiện môi trường nước – giai đoạn 1

 1. Nhà tài trợ: Ngân hàng hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JBIC), từ 1/10/2008 là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
 2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố.
 4. Phạm vi ảnh hưởng của dự án trong lưu vực bao gồm: Lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé nằm trên địa bàn của 11 quận, huyện: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.
 5. Số hộ dân và cơ quan đơn vị bị ảnh hưởng: 2.537 hộ dân và 36 cơ quan đơn vị.
 6. Mục tiêu của dự án:
 • Góp phần giải quyết không còn ngập nước trong lưu vực phái Bắc Kênh Tàu Hũ – Bến Nghé trên đại bàn các Quận 1, 3, 5, một phần Quận 10, 11, và Quận 4, 8, 6.
 • Thu gom nước thải trong lưu vực địa bàn các Quận 1, 3, 5, một phần Quận 10, 11 (1000 ha) không để đổ ra sông Sài Gòn, kênh Tầu Hũ – Bến Nghé như hiện nay, đưa về nhà máy xử lý nước thải để xử lý, giảm ô nhiễm môi trường thành phố và thu gom xử lý trên địa bàn Quận 4, 8, 6, một phần Quận 10 vào giai đoạn 2.
 • Nạo vét thông thoáng lòng kênh, xây dựng kè bờ và cây xanh chiếu sáng bờ kênh Tầu Hũ – Bến Nghé, tạo cảnh quan sạch đẹp 2 bờ kênh.
 • Di dời các hộ dân sống dọc ven kênh đang ô nhiễm đến các khu tái định cư khang trang sạch đẹp, có môi trường sống tốt.
 • Giải quyết chống ngập cục bộ những vùng trũng ngập nước thường xuyên Thanh Đa – Quận Bình Thạnh và khu vực Mễ Cốc – Phường 15, Quận 8 (giai đoạn 1) và giải quyết cơ bản chống ngập cho Quận 4, Quận 8 trong giai đoạn 2.
 1. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

Dự án Cải thiện môi trường nước TP giai đoạn I đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 và được Ủy ban nhân dân TP phê duyệt điều chỉnh dự án tại quyết định số 6155/QĐ-UBND ngày 21/11/2013.

Tổng mức đầu tư: 25.500 triệu yên và 5.029 tỷ đồng, quy ra 6.043 tỷ VNĐ

 1. Quy mô dự án và thời gian thực hiện:

Toàn bộ các hạng mục đầu tư của dự án trong giai đoạn 1 bao gồm 5 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu Tư vấn Kỹ thuật

8.1. Gói thầu Tư vấn: gồm 2 hợp phần

 • Gói thầu tư vấn Thiết kế: do nguồn vốn ngân sách tài trợ
 • Gói thầu tư vấn Kỹ thuật: do JICA tài trợ

Phạm vi công việc: Bổ sung hoàn chỉnh, lập thiết kế dự toán chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu; Giám sát thi công; Tư vấn công tác tái định cư; nghiên cứu phát triển thể chế; chuyển giao công nghệ.

Nhà thầu thực hiện: Pacific Consultants International liên dánh với Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam và Công ty Tư vấn Cấp thoát nước số 2.

8.2. Các gói thầu xây lắp:

8.2.1. Gói thầu A: “Cải tạo kênh Tàu Hũ – Bến Nghé”

8.2.2. Gói thầu B: “Cải tạo hệ thống thoát nước mưa bằng bơm”, khu vực Thanh Đa (15,4ha), Bến Mễ Cốc 1 – quận 8 (70,9ha), Bến Mễ Cốc 2 – quận 8 (46ha)

8.2.3. Gói thầu C: “Xây dựng tuyến cống bao, trạm bơm chuyển tiếp nước thải và cung cấp thiết bị thau rửa cống”.

8.2.4. Gói thầu D: “Xây dựng tuyến cống chuyển tải, cải tạo cống chung hiện hữu trong khu vực”.

8.2.5. Gói thầu E: “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng”.

Hình ảnh từ trên cao

Du an Moi truong nuoc-GD1-Hinh tu tren cao

Hình ảnh khánh thành nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng

Du an Moi truong nuoc-GD1-Khanh thanh nha may-02

Du an Moi truong nuoc-GD1-Khanh thanh nha may

Hình ảnh xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng

Du an Moi truong nuoc-GD1-Xay dung nha may