/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */ UCCI | Dự án Môi trường nước II
UCCI | Dự án Môi trường nước II
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. UCCI là đơn vị trực thuộc UBND TPHCM, có chức năng quản lý, đầu tư và xây dựng các công trình lớn của thành phố về lĩnh vực công trình giao thông, giao thông công cộng và cải thiện môi trường.
17645
page-template-default,page,page-id-17645,page-parent,page-child,parent-pageid-12213,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Dự án Môi trường nước II

Lãnh đạo Ban QLDA cải thiện môi trường nước – giai đoạn 2

Ông Đặng Ngọc Hồi

Giám đốc

Email:

dnhoi.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Đặng Kim Tân

Phó Giám đốc

Email:

dktan.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

Email:

nqtuan.ucci@tphcm.gov.vn

Cán bộ Ban QLDA

Nguyễn Kim QuyênChuyên viênnkquyen.ucci@tphcm.gov.vn
Lê Quang Thùy OanhChuyên viênlqtoanh.ucci@tphcm.gov.vn
Trần Quang HiệpChuyên viêntqhiep.ucci@tphcm.gov.vn
Nguyễn Văn Tài NhânChuyên viênnvtnhan.ucci@tphcm.gov.vn
Trần Thị Hồng YếnChuyên viêntthyen.ucci@tphcm.gov.vn
Trần Nguyễn Quốc BảoChuyên viêntnqbao.ucci@tphcm.gov.vn
Nguyễn Tuyết MaiChuyên viên (văn thư phòng)ntmai.ucci@tphcm.gov.vn

Quyết định thành lập

Quyết định 1322/QĐ-BQLDA ngày 07/5/2009 của Ban QLĐT Xây dựng công trình giao thông – đô thị thành phố thành lập Ban QLDA Môi trường nước.

Quyết định 443/QĐ-BQL-VP ngày 25/02/2011 của Ban QLĐT Xây dựng công trình giao thông – đô thị về việc đổi tên Phân ban Môi trường nước 2 thành Ban QLDA Cải thiện Môi trường nước 2.

Chức năng

Thừa hành chức năng của Ban Giao thông – Đô thị làm nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 từ giai đoạn thực hiện đầu tư đến kết thúc dự án đưa vào sử dụng, bảo hành và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý kỹ thụât – chất lượng – tiến độ – khối lượng – môi trường – an toàn lao động dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 theo nội dung hợp đồng và quy định của Nhà nước.

–  Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá kế hoạch thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án Cải thiện Môi trường nước giai đoạn 2 từ giai đoạn thực hiện đầu tư đến kết thúc dự án đưa vào sử dụng, bảo hành và thanh quyết toán theo quy định.

– Theo dõi, kiểm tra thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, chất lượng, đề xuất tạm ứng, thanh toán cho các Nhà thầu trên cơ sở đánh giá của Tư vấn về khối lượng, chất lượng và các nội dung khác quy định tại hợp đồng.

– Thừa hành chức năng chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện nghiệm thu các hạng mục công trình theo quy định.

– Xem xét thẩm tra phê duyệt thông qua bản vẽ thi công thừa hành chức năng Ban Giao thông – Đô thị.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết về quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của các Nhà thầu, Tư vấn nhằm đảm bảo mọi hoạt động của các Nhà thầu, Tư vấn đều tuân thủ các yêu cầu, quy định về kỹ thuật, chất lượng, tài chính, môi trường, an toàn và đảm bảo tính hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện dự án.

– Thực hiện công tác thu thập hồ sơ quản lý chất lượng để chuyển giao Phòng Kỹ thuật – Chất lượng phục vụ công tác bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành và các cơ quan chức năng.

– Chủ trì công tác lập dự toán chi phí tư vấn, chi phí hạng mục phát sinh trong các dự án do Ban QLDA đang thực hiện để trình Phòng Kỹ thuật – Chất lượng thẩm định trình duyệt.

– Thực hiện công tác chẩn bị, thu thập hồ sơ quản lý chất lượng để chuyển giao Phòng Kỹ thuật – Chất lượng phục vụ công tác bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành và các cơ quan chức năng.

– Được phép thay mặt Ban Lãnh đạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (bao gồm công trình tiện ích).

– Kiểm tra, xác nhận khối lượng thực hiện của Nhà thầu trong các bảng kê, yêu cầu thanh toán tạm hàng tháng và hồ sơ quyết toán do Tư vấn đánh giá trình Ban Giao thông – Đô thị.

– Kiểm tra theo dõi đánh giá hoạt động và nhân sự của Tư vấn, báo cáo đề xuất Ban Lãnh đạo phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán, quản lý hợp đồng Tư vấn.

– Tham mưu Ban Lãnh đạo về việc thẩm tra đánh giá năng lực, điều kiện và đề xuất Ban Lãnh đạo phê duyệt chấp thuận đối nhà thầu phụ tham gia vào các dự án Cải thiện Môi trường nước giai đoạn 2.

– Thực hiện các công tác khác do Trưởng Ban giao.

Các cột mốc thực hiện dự án

– Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi- Tẻ, giai đoạn 2 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương phê duyệt vào năm 2006 (theo văn bản 655/TTg-CN ngày28/4/2006)

– Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi- Tẻ, giai đoạn 2 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM chấp thuận chủ trương phê duyệt vào năm 2006 (Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 và Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 25/06/2008).

– Năm 2007 – 2013: Toàn bộ thiết kế – dự toán của Dự án được thiết kế thẩm định phê duyệt.

– Năm 2013 – 2016: Tuyển chọn nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát.

– Năm 2015 – 2020: Khởi công thi công lần lượt các gói thầu của dự án và hoàn thành vào năm 2020.

Video clip dự án cải thiện môi trường nước – giai đoạn 2.

Thông tin tổng quan về dự án Cải thiện môi trường nước – giai đoạn 2 – lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ

1. Tên dự án:
Dự án Cải thiện Môi trường nước Tp.HCM, lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ, giai đoạn 2.
2. Mục tiêu dự án:
– Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, góp phần giảm ngập cho lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ theo quy hoạch tổng thể thoát nước của TP.HCM.
– Chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm nước trên tuyến kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ thông qua việc xây dựng và phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải.
3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị TP.
5. Nhà tài trợ vốn vay ODA: Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
6. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật, dự toán và khảo sát xây dựng: Nihon Suido Consultants Co.,Ltd (NSC) liên danh với Oriental Consultants Co.,Ltd (OC), Nippon Koei Co.,Ltd (NK), và Cty CP Nước, Vệ sinh & Môi trường Việt Nam (VIWASE) (viết tắt là công ty tư vấn NSC).
7. Nhà thầu Tư vấn giám sát thi công: Liên danh Nihon Suido Consultants – Công ty TNHH Nippon Koei (Nhật Bản) – Công ty Grontmij Carl Bro (Đan Mạch) và Công ty CP Nước & Môi trường Việt Nam (Viết tắt là liên danh tư vấn giám sát NNGV).
8. Địa điểm xây dựng:
Các hạng mục công trình của Dự án sẽ được triển khai, xây dựng trên địa bàn 7 quận/ huyện của TP.HCM, gồm Quận 4, 5, 6, 8, 10, 11 và huyện Bình Chánh với tổng diện tích lưu vực 2150 ha.
9. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện:
Tổng mức đầu tư của Dự án là 11.282 tỷ VND (trong đó, vốn ODA: 85,625 tỷ JPY tương đương 9.832 tỷ VND chiếm 87% tổng mức đầu tư và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 1.450 tỷ VND chiếm 13% tổng mức đầu tư)

10. Quy mô đầu tư:
Dự án có 05 gói thầu xây lắp, 02 gói thầu tư vấn kỹ thuật. Quy mô xây dựng của các gói thầu xây lắp cụ thể như sau:

Gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải”

Khởi công ngày tháng 02/2015, đang giai đoạn thi công xây dựng.

Nâng công suất trạm bơm chuyển tiếp nước thải từ 192.000m3/ngđ lên 640.000m3/ngđ.

Lắp đặt thêm 3 máy bơm công suất mỗi bơm 122,1m3/phút.

Xây dựng thêm 2 ngăn lắng cát.

Gói thầu K “Cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực rạch Hàng Bàng”

Khởi công ngày tháng 07/2015, đang giai đoạn thi công xây dựng.

Cải tạo rạch Hàng Bàng và xây dựng các tuyến cống thoát nước cấp II và trạm bơm thuộc lưu vực rạch Hàng Bàng để giải quyết tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường cho khu vực. Cụ thể:

* Các tuyến cống chính (với tổng chiều dài 11.100 m)

 • Tuyến Hùng Vương – Minh Phụng – Bình Tiên – Hậu Giang – Phan văn Khỏe;
 • Tuyến Bình Thới – Lạc long Quân;
 • Tuyến Tôn thất Hiệp – Tạ Uyên – Phú Hữu;
 • Tuyến Hàn hải Nguyên – Phú Thọ – Lạc long Quân;
 • Tuyến Phó Cơ Điều – Tân Khai – Đỗ ngọc Thạch – Vạn Tượng; Tuyến Gò Công;
 • Tuyến Phạm Phú Thứ; Tuyến Bình Tây, Tuyến Mai xuân Thưởng;

* Cải tạo kênh: Cải tạo kênh Vạn Tượng (từ Võ Văn Kiệt đến Phan Văn Khỏe). Cải tạo, khôi phục tuyến kênh hở rạch Hàng Bàng (từ rạch Lò Gốm đến Bình Tiên).

* Xây dựng các trạm bơm:

 • Trạm bơm Cầu Mé, công suất 7m3/s.
 • Trạm bơm Phan văn Khỏe, công suất 7m3/s.
 • Trạm bơm Phạm phú Thứ , công suất 3m3/s.
 • Tình hình thực hiện: Hiện trong giai đoạn thi công, xây dựng.
 • Thời gian thi công: 2015 – 2018.

Gói thầu G “Xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải”

Xây dựng 33.768m cống bao thu gom nước thải, trong đó:

 • Xây dựng 3.715m (D500–D1800) cống bao phía Tây bờ trái kênh Tàu Hũ–Bến Nghé.
 • Xây dựng 18.800m (D300 – D1.200) cống bao khu vực cù lao giữa kênh Tàu Hũ – Bến Nghé và kênh Đôi – Tẻ (gồm các tiểu khu vực Khánh Hội/Q.4, Bình Đông/Q.8, Tùng thiện Vương/Q.8, Hưng Phú/Q.8)
 • Xây dựng 6.100m (D300 – D1.500) cống bao khu vực phía Nam Kênh Tẻ (Q.8).
 • Xây dựng 8.825m (D300 – D600) cống bao nhánh khu vực Nam Kênh Tẻ (Q.8).
 • Xây dựng 84 giếng tách dòng và 11 cửa xả.
 • Tình hình thực hiện: Hiện trong giai đoạn chuẩn bị thi công, dự kiến khởi công vào tháng 02/2016.
 • Thời gian thi công: 2016 – 2019.

Gói thầu I “Mở rộng trạm bơm trung chuyển và xây dựng tuyến cống chuyển tải”

* Mở rộng trạm bơm trung chuyển: Mở rộng, nâng công suất trạm bơm chuyển tiếp nước thải Đồng Diều hiện hữu từ 192.000m3/ngày lên 640.000m3/ngày.

 • Lắp đặt bổ sung 03 máy bơm, công suất mỗi máy 122,1m3/phút.
 • Xây dựng bổ sung 02 ngăn lắng cát, kích thước 5mx19.5mx2m.
 • Lắp đặt bổ sung 01 máy biến áp 2.500kVA/22/0.4kV và 01 máy phát điện dự phòng 1.100kVA).

* Xây dựng tuyến cống chuyển tải:

 • Xây dựng cống hộp đôi 2x2mx1.8m dài 3.600m, độ dốc dọc i = 0.00036, tự chảy với lưu lượng thiết kế 5,868m3/s (tính cho giờ max), vận tốc chảy trong cống V = 1,03m/s.
 • Xi phông 2xD1500 qua cống thoát nước D1000 trên đường Bình Đăng, 2xD1500 qua ống cấp nước D600 trên đường Nguyễn văn Linh, 2xD2000 qua rạch Tắc Bến Rô vào nhà máy xử lý nước thải.
 • Tình hình thực hiện: Hiện trong giai đoạn đấu thầu, dự kiến khởi công quý 2/2016.
 • Thời gian thi công: 2015 – 2019.

Gói thầu F1 “Cải tạo thoát nước mưa bằng bơm”

Khu bến Mễ Cốc 1, phường 15 – Quận 8:

 • Nâng công suất trạm bơm Mễ cốc 1 từ 0,7m3/s lên 1,5m3/s (xây dựng thêm ngăn thu kết hợp ngăn đặt bơm, lắp đặt cống từ hố ga dẫn nước vào hồ điều tiết).
 • Nạo vét hồ điều tiết từ cao độ – 0.7m đến cao độ -1.5m.

Khu bến Mễ Cốc 2, phường 15 – Quận 8:

 • Xây dựng, lắp đặt trạm bơm Mễ cốc 2 công suất 1.5m3/s, xây dựng nhà vận hành 4mx10mx3.5m;
 • Xây dựng hồ điều tiết diện tích 12.400m2.

Gói thầu F2: “Cải tạo kênh Tàu Hũ – Bến Nghé”

 • Chiều dài xây dựng bờ kè: 9.160 m.
 • Chiều dài nạo vét kênh: 5.750 m.
 • Tình hình thực hiện: Hiện trong giai đoạn đấu thầu.
 • Thời gian thi công: 2016 – 2020.

Các hình ảnh khác của dự án

Du an Moi truong nuoc - Giai doan 2