/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */ UCCI | Gói thầu K
UCCI | Gói thầu K
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. UCCI là đơn vị trực thuộc UBND TPHCM, có chức năng quản lý, đầu tư và xây dựng các công trình lớn của thành phố về lĩnh vực công trình giao thông, giao thông công cộng và cải thiện môi trường.
17996
page-template-default,page,page-id-17996,page-child,parent-pageid-17645,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Gói thầu K

Tổng quan về gói thầu K “Cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng”

 1. Xây dựng đoạn kênh hở Hàng Bàng:

1.1 Gói thầu K:

(1) Đoạn 1: Từ kênh Lò Gốm đến đường Bình Tiên (220m) thuộc gói thầu K: Xây dựng kênh hở (nạo vét và xây dựng kè bờ), Ban Giao thông – Đô thị làm chủ đầu tư, nguồn vốn xây lắp từ vốn vay JICA;

(2) Đoạn 4: Từ Phan Văn Khỏe đến Võ Văn Kiệt (155m) thuộc gói thầu K: Xây dựng kênh hở (nạo vét và XD kè bờ) mặt đáy: 8m, mặt trên: 16m, cao độ đáy: -2.1m và đỉnh kè: 2.2m, Ban giao thông – Đô thị làm chủ đầu tư, nguồn vốn xây lắp từ vốn vay JICA.

1.2 Đoạn 3: Khu QLGT Đô thị số 1 làm Chủ đầu tư

Đoạn từ Mai Xuân Thưởng đến Vạn Tượng với chiều dài là 765m, hiện đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và kết hợp Quận 5 và Quận 6 di dời giải tỏa, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố.

1.3 Đoạn 2: Từ Bình Tiên đến Mai Xuân Thưởng (khoảng 675m). Hiện trạng thoát nước bằng cống hiện hữu.

 1. Các tuyến cống chính của gói thầu K:

(1) Tuyến Hùng Vương – Minh Phụng – Bình Tiên – Hậu Giang – Phan Văn Khỏe: Lắp đặt 1.814m cống tròn Ø400-Ø2000 và 455m cống hộp 2200×2000 đến 2800×2000.

(2) Tuyến Bình Thới – Lạc Long Quân: Lắp đặt 33m cống tròn BTCT Ø400 – Ø800 và 734m cống hộp BTCT 2000×2000 đến 2000×2500.

(3) Tuyến Hàn Hải Nguyên-Phú Thọ-Lạc Long Quân: Lắp đặt 79m cống tròn BTCT Ø 400 – Ø1500 và 594m cống hộp BTCT 2000×2000 đến 3200×2000.

(4) Tuyến Phó cơ Điều – Tân Khai – Đỗ ngọc Thạch – Vạn Tượng: Lắp đặt 1.049m cống tròn BTCT Ø400 – Ø2000 và 543m cống hộp BTCT 2200×2000.

(5) Tuyến Gò Công: Lắp đặt 426m cống tròn BTCT Ø400 -Ø1200.

(6) Tuyến Phạm Phú Thứ: Lắp đặt 79m cống tròn BTCT Ø400-Ø800 và 542m cống hộp BTCT 1800×1800 đến 2200×1800.

(7) Tuyến Tôn Thất Hiệp-Tạ Uyên-Phú Hữu: Lắp đặt 959m cống tròn BTCT Ø400- Ø2000 và 926m cống hộp BTCT 2000×2000 đến 2800×2400.

(8) Tuyến Bình Tây: Lắp đặt 472m cống tròn BTCT Ø400- Ø1200.

(9) Tuyến Mai Xuân Thưởng: Lắp đặt 310m cống tròn BTCT Ø400-Ø800 và 760m cống hộp BTCT 2200×2000 đến 2800×2000.

 1. Các trạm bơm của gói thầu K:

Cung cấp thiết bị, xây dựng và lắp đặt 3 trạm bơm và cửa xả, bao gồm :

(1) Trạm bơm Cầu Mé, công suất 7m3/s (2 máy, công suất 01 máy 3,5m3/s).

(2) Trạm bơm Phan Văn Khỏe, công suất 7m3/s (2 máy, công suất 01 máy 3,5m3/s).

(3) Trạm bơm Phạm Phú Thứ, công suất 3m3/s (2 máy, công suất 01 máy 1,5m3/s).

 1. Giá trị xây lắp gói thầu K:

Tổng giá trị xây lắp gói thầu K là: 590 tỷ VND.

 1. Nhà thầu thi công: Tổng công ty xây dựng số 1 – TNHH Một thành viên (CC1).
 2. Tư vấn giám sát: Liên danh NNGV
 3. Tiến độ thực hiện: 39 tháng, kể từ ngày 30/7/2015.
  • Tiến độ thi công giải quyết các điểm ngập:
 • Trên đường Mai Xuân Thưởng: Tháng 01/11/2015 – 10/04/2016.
 • Trên đường Hồng Bàng-Lò Siêu: Tháng 01/11/2015 – 13/01/2016.
 • Trên đường Tôn Thất Hiệp (3 tháng 2 đến Lãnh Binh Thăng): Tháng 12/2015 đến tháng 4/2016.
 • Các tuyến còn lại Nhà thầu đang lập kế hoạch phân luồng giao thông trình Sở GTVT thông qua để Sở cấp phép thi công cho các mũi thi công tiếp theo.
  • Tiến độ thi công các 06 đoạn tuyến triển khai trong quý 4/2015 và quý 1/2016

(1) Tuyến Tạ Uyên: đang trình kế hoạch PLGT, chờ cấp phép sẽ thi công ngay

(2) Tuyến Gò Công, tuyến Bình Tây, tuyến Đỗ Ngọc Thạch (hướng Hồng Bàng về Hải T L Ông), Tuyến Bình Thới.

Tiến độ thi công các 06 đoạn tuyến triển khai trong quý 4/2015 và quý 1/2016

 • Tiến độ thi công đoạn 1&4 kênh hở Hàng Bàng: Tháng 10/2015-10/2016