Liên Hệ

Trang chủ  /  Liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: +84 028 39 300 530

Email: ucci@tphcm.gov.vn

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


CƠ SỞ 2
BAN QLDA ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY

+84 028 39 301 225

BAN QLDA MÔI TRƯỜNG NƯỚC 1

+84 028 39 301 226

BAN QLDA GIAO THÔNG XANH

+84 028 39 301 224>

Địa chỉ: Lầu 6, 216 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Top