/* Plugin Name: BSK Column Posts Description: A plugin that show posts in column, featured image suported. Responsive supported. Version: 1.0 Author: BannerSky Author URI: http://www.bannersky.com/ */ UCCI | Sơ đồ tổ chức
UCCI | Sơ đồ tổ chức
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. UCCI là đơn vị trực thuộc UBND TPHCM, có chức năng quản lý, đầu tư và xây dựng các công trình lớn của thành phố về lĩnh vực công trình giao thông, giao thông công cộng và cải thiện môi trường.
12356
page-template-default,page,page-id-12356,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Sơ đồ tổ chức

Lãnh đạo Ban

Ông Lương Minh Phúc

Trưởng Ban

Email:

luongminhphuc@gmail.com

lmphuc.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Đào Xuân Ngọc

Phó Trưởng Ban

Email:

dxngoc.ucci@tphcm.gov.vn

Ông Lê Hữu Dũng

Phó Trưởng Ban

Email:

lhdung.ucci@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Ngọc Tiên

Phó Trưởng Ban

Email:

tienfosco@gmail.com

nntien.ucci@tphcm.gov.vn

Sơ đồ tổ chức